top of page
יורם כהן אומר לרפאל אדטו: 
״תתארגן על עצמך!״
רפאל אדטו עונה:
״אתה לא הבוס שלי!״
הכל מתחיל בתהליכים של שינוי פנים ארגוני.
אנחנו משוכנעים שחלק מניהול השינוי היא החיבור וההנגשה שלו למנהלים ולעובדים. הזיהוי איפה השינוי הזה פוגש אותי כעובד, כמנהל וכאדם. הנסיון שלנו בעבודה מול עשרות אם לא מאות תהליכי שינוי בארגונים גדולים מלמד שתקשור וחיבור השינוי באמצעים קריאטיביים יכול לעשות את ההבדל בין הצלחה או כישלון. ארגז הכלים הקריאטיבי שמכיל דימויים וסלוגנים שעוטפים את התהליך בסיפור הנכון, הם הדרך להטמיע את התהליך, והם המקום בו העובדים יוכלו להתחבר אליו.

העולם הפנים ארגוני הוא משחק אחר שדורש הבנה, התעמקות, מקצוענות, נסיון ויצירתיות.

זה עולם בו אתה ״מוכר״ תהליכים לעובדים שאין להם באמת אפשרות בחירה, שלא כמו מכירה בעולם הקמעונאות.

אם אתה ״מזייף״ בכוונות שלך, אתה נתקל מיד בחומה של ציניות אותה קשה הרבה יותר לפרוץ. זהו משחק בין צרכים עסקיים, כנות אנושית ויצירתיות.

אנחנו מתים על זה. אנחנו גם טובים בזה.

bottom of page