top of page

 כשהקריאייטיב פוגש התמחות

במקום שהמסר פוגש את האנשים, שם אנחנו נמצאים. הצומת הזה, בו מצטלבים המטרות שלך והרצון והשאיפות של הקהלים שלך, זה המקום בו קורה משהו שאותנו מרתק. עכשיו תוסיף לזה את האתגר של לדבר עם קהלים בעולם הרפואי ובעולם הפנים ארגוני. זה עולם אחר, זו שפה אחרת, אבל בסופו של דבר יש שם אנשים; גם אם יש להם תואר דוקטור, או שהם מפעילים את המכונה. אנחנו מבינים את השפה ורגישים לתרבויות השונות. 
בשני המקרים אנחנו מומחים.

בשני המקרים אנחנו מדברים פרסום.

רפאל אדטו ויורם כהן
BAC Med
מבינים רפואה מדברים פרסום
BAC Org.
מבינים ארגונים מדברים פרסום
bottom of page